Investeringer i Danica PensionDanmarks førende forvalter
Danica Pensions målsætning er at være Danmarks førende pensionsforvalter og give afkast i toppen af markedet. For at opnå dette kræves det rigtige team, gode investeringsprocesser, robuste porteføljer, den rigtige porteføljekonstruktion og de bedste pensionsprodukter. Danica Pensions nye investeringsstrategi sikrer alle fem komponenter.

Det rigtige team 
Vi har fået sammensat det rigtige investeringsteam på 16 højt kvalificerede medarbejdere. I spidsen står Poul Kobberup, Jesper Langmack og undertegnede Anders Svennesen. Jesper har ansvaret for risikofyldte aktiver og Poul for obligationer. Vi arbejder tæt sammen, da de mest attraktive investeringer ofte findes i krydsfeltet mellem de traditionelle aktivklasser og alternative investeringer. Resten af teamet består af spidskompetencer inden for alle aktivklasser og finansielle instrumenter. 

Nye processer
Aktivallokeringen er blevet systematiseret og centraliseret i Danica Pension, og et nyt risiko- og porteføljesystem er under opbygning. Den interne forvaltning er forøget væsentligt, og teamet har en ny fokuseret tilgang til direkte investeringer.

Robuste porteføljer
Det vigtigste langsigtede mål for en pensionsopsparing er at sikre købekraft af de fremtidige pensionsudbetalinger, dvs. sikre et højt realt afkast. På kort sigt er det også vigtigt at skabe høje nominelle afkast. Vi tilgodeser begge mål ved at sammensætte en robust portefølje, som har en fornuftig balance mellem aktiver, som klarer sig godt i forskellige økonomiske udfald. Dermed vil porteføljen klare sig godt, uanset om den økonomiske vækst og inflation er høj eller lav.

Ny porteføljekonstruktion
Den nye porteføljekonstruktion kan deles op i tre hovedkomponenter: Alternative investeringer, som udgør basen af porteføljen, børsnoterede aktiver og en portefølje af finansielle instrumenter. 

De finansielle instrumenter er en central del af porteføljeopbygningen. De sikrer en billig og effektiv måde at foretage dynamiske tilpasninger af porteføljen ved f.eks. store markedsbevægelser og anvendes til at afdække uønskede risici. De finansielle instrumenter benyttes også til likviditetsstyring, f.eks. i forbindelse med alternative investeringer.   
Alternative investeringer har øget fokus på obligationslignende karakteristika med inflationsbeskyttelse og direkte investeringer. Eksempler på  obligationslignende investeringer er ejendomme, infrastruktur og skov, som giver god inflationsbeskyttelse, og som egner sig godt til lav- og middelrisikoprofiler.  Direkte investeringer i virksomheder har aktielignende egenskaber med et stort afkastpotentiale og egner sig godt til kunder med høj risiko. Her udnytter vi vores unikke position i Danske Bank-koncernen, hvor Danica Pension får adgang til mange af de nordiske virksomheder, som har brug for at optage lån med højere risiko og afkast.

Et nyt pensionsprodukt, som øger fleksibiliteten
I 2016 er der introduceret en ny middelrisiko fond, Mix, i Danica Balance. Den nye fond giver kunder adgang til en balanceportefølje med dynamisk og fleksibel aktivallokering. Alle nye kunder er tilbudt Danica Balance Mix fra januar 2016. Eksisterende kunder i den gamle version af Danica Balance bliver flyttet over til den nye version henover sommeren 2016.
Med den nye investeringsstrategi på plads er fundamentet lagt for at nå vores målsætning om at være Danmarks førende pensionsforvalter.

 

Anders Svennesen, investeringsdirektør.


Læs mere om vores opsparingsprodukter​​​​